Do darmowej wysyłki brakuje Ci: 1 000,00 zł

Regulamin

Niniejszy dokument, zwany w dalszym ciągu Regulaminem, określa warunki korzystania ze Sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.corvette.pl, przez

Classic Cars (nazwa skrócona) z siedziba w Olsztynie przy ul. F.Barcza 14A/19 zarejestrowanej pod numerami

NIP: 7421783049
REGON: 281385522

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy www.corvette.pl; zwany w dalszym ciągu niniejszego Regulaminu Sklepem, prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.corvette.pl gdzie można zapoznać się m.in. z opisem i zdjęciami towarów, cenami, sposobem złożenia zamówienia oraz warunkami dostawy.
 2. Oferta Sklepu obejmuje towary nowe, wolne od wad prawnych oraz dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Ceny towarów oferowanych na stronie internetowej Sklepu podane są w polskich złotych i są cenami brutto (firma nie jest płatnikiem podatku VAT). Ceny te nie zawierają informacji na temat kosztów dostawy.
 4. Na sprzedany towar wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura (w zależności od preferencji klienta).
 5. Klientem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w tym prowadząca działalność gospodarczą, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej albo osoba prawna, która złożyła Zamówienie w Sklepie

 

II. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Zakupów w Sklepie można dokonywać bez konieczności uprzedniego rejestrowania się, a nawet bez konieczności logowania.
 2. Klient może dokonywać zakupów wskazując wybrany produkt poprzez opcję „dodaj do koszyka” oraz w następnej kolejności wskazując sposób płatności i dostawy towaru.
 3. Zamówienia są przyjmowane codziennie przez 24 godziny na dobę. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje informację o jego przyjęciu wraz z informacja o przewidywanym terminie dostawy za pośrednictwem poczty e-mail.
 4. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z akceptacją warunków niniejszego regulaminu oraz zawarciem ze Sklepem umowy sprzedaży zamawianego towaru.
 5. Zamówiony towar jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej (DHL). Istnieje także możliwość odbioru osobistego zakupionych towarów w miejscu wskazanym przez sprzedawce.
 6. Dostępne są następujące formy płatności:
  1. Przelew na wskazany rachunek bankowy – realizacja zamówienia po stwierdzeniu uznania na rachunku bankowym Sklepu.
  2. Płatność w kanale elektronicznym - za pośrednictwem Systemu PayU.pl. – realizacja zamówienia po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności.
  3. Przy odbiorze – płatność przy odbiorze towaru lub w kasie punktu odbioru osobistego – realizacja zamówienia po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu oraz uzyskania przez Klienta informacji o gotowosci zamowienia do odbioru.
 7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą Klienta na przechowywanie i przetwarzanie przez firme Classic Cars. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz.883.
 8. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem firmy Classic Cars do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu nabywcy.
 9. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności towaru w magazynie i waha się w granicach od 2 do 21 dni roboczych. W wyjątkowych przypadkach czas realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu.
 10. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane okolicznościami które są od niego niezależne.
 11. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w magazynie Sklepu lub u jego dostawców. W przypadku stwierdzenia przez Sklep braku dostępności towaru objętego zamówieniem, Klient jest informowany za pośrednictwem poczty e-mail o zaistniałym fakcie oraz o stanie zamówienia. W takim przypadku Sklep oczekuje w terminie 14 dni na decyzję Klienta o sposobie realizacji zamówienia (wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie zamówienia, realizacja części zamówienia).
 12. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia spowodowanego brakiem towaru w magazynie Sklepu lub u jego dostawców - Sklep ma prawo do anulowania zamówienia, a co za tym idzie do odstąpienia od realizacji umowy w terminie trzydziestu dni, licząc od daty jej zawarcia. O fakcie anulowania zamówienia z wyżej wymienionego powodu Sklep poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty e-mail. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep zwróci Klientowi wpłaconą należność, w terminie czternastu dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.
 13. Klient nie może anulować zamówienia, które zostało wysłane.

 

III. GWARANCJA I REKLAMACJE

 1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku: "O prawach konsumenta", Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, bez podania przyczyny. Jest to możliwe jednak tylko wówczas, gdy towar nie był używany (posiada oryginalną metkę), ani też nie został w inny sposób uszkodzony, lub zniszczony. Prawo zwrotu towaru nie dotyczy tych wyrobów, które zostały wykonywane na specjalne zamówienie.
 2. W razie reklamacji należy skontaktować się ze sprzedającym za pośrednictwem maila lub telefonicznie, podając imię i nazwisko zamawiającego, numer zamówienia oraz opis otrzymanego wyrobu.
 3. Zwracany wyrób nie może posiadać śladów użytkowania i musi być zwrócony w stanie nienaruszonym (czysty, nieużywany, nieuszkodzony, pozbawiony zapachu np. Beznzyny czy oleju, w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu); w przeciwnym razie nie zostanie przyjęty. Przed dokonaniem zwrotu należy skontaktować się z nami mailem (prosimy o nieodsyłanie przesyłek bez wcześniejszego kontaktu).
 4. Klient ponosi koszty przesyłki zwracanego towaru. Przesyłki „za pobraniem” nie będą przez nas odbierane. Zwrot pieniędzy następuje w ciągu 14dni po otrzymaniu i sprawdzeniu przez nas towaru i odbywa się bezpośrednio na konto Klienta lub przekazem pocztowym na podany na zamówieniu adres, po potrąceniu kosztów manipulacyjnych.
 5. Przy odbiorze Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie została uszkodzona w transporcie. Jeżeli tak, należy niezwłocznie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze sprzedającym. Jeżeli przesyłka będzie uszkodzona, a nie zostanie to potwierdzone protokołem, podpisanym przez Odbiorcę oraz kuriera, uszkodzone wyroby nie będą podlegały reklamacji.
 6. Reklamacje dotyczące różnic w wyglądzie towarów zamówionych i towarów otrzymanych, a które wynikają z innego ustawienia parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru. W szczególności dotyczy to różnicy w barwach i odcieniach (np elementow tapicerki)
 7. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

IV. DANE OSOBOWE

 1. Dokonując zakupów lub rejestracji w Sklepie, Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych przez Sklep, w zakresie potrzebnym do realizacji zamówienia
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dane osobowe Klientów zostaną wykorzystane przez Sklep wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień.
 3. Każdy Klient Sklepu ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, prostowania oraz żądania ich usunięcia.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.
 3. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu